Abstraktio 2016 Pyöreiden pintojen sijoittelua, op. Kaari Könönen