Näyttelyjaosto

Näyttelyjaoston puheenjohtaja

Taidenäyttely 2/vuosi
Taidekilpailu
Kriitiikkitilaisuus 2/vuosi ja ikkunanäyttelyt
Tutustumisilta