top of page
Kurssille ilmoittautuminen päättynyt.

7. KOKEELLINEN KUVANVEISTO, PERUUTETTU!

  • Alkoi 14. maalisk.
  • 120€, ei-jäsen 150€

Kurssin sisältö

Tiistaisin 10 kertaa 14.3.–16.5.2023 klo 18–21. Kurssin pituus on 30 tuntia. Kuvanveiston perinteistä opiskelua on hallinnut elävän mallin pohjalta savesta toteutettu muovailuun ja muotoiluun painottuva työskentely. Opettajana olen huomannut sen antavan tärkeitä valmiuksia kuvanveiston kielen ja olemuksen ymmärtämiseen. Elävä malli asettaa usein myös valitettavasti rajat omalle ilmaisulle ja kolmiulotteiselle työskentelylle. Oman mielikuvan ja näkemyksen korostaminen mallin pohjalta työskenneltäessä ei ole useinkaan helppoa. Kokeilevan kuvanveiston kurssilla on tavoitteena painottaa työn sisältöä ilmaisua ja näkemystä. Kuvanveiston sisällöllinen ja ilmaisullinen raskaus näkyy tänään myös kaadettujen ja ajan hylkäämien julkisten veistosten kautta. Leikillisyys, kepeys ja ilmaisullinen kokeilevuus tai kuiskaus ja huuto eivät näissä veistoksissa ole useinkaan nähtävissä. Rajat kuvanveiston ja taideteollisuuden, arkkitehtuurin ja kuvanveiston sekä muun kuvataiteen ja kuvanveiston välillä ovat viime vuosikymmeninä mielenkiintoisella tavalla rikkoutuneet. Tämä on näkynyt myös veistos materiaalien monipuolistumisena metallilangat, verkot kankaat, tekstiilit, paperimassat ja muut poikkeavat materiaalit ovat näin laajentaneet kuvanveiston ilmaisua ja työmenetelmiä. Ympärillämme on myös valtava määrä valmiita muotoja ja esineitä, joita yhdistelemällä ja liittämällä voidaan luoda kiinnostavia kolmiulotteisia teoksia. Materiaalit ja muodot sisältävät jo valmiiksi monia merkityksiä ja uudelleen yhdistettynä ne voivat rakentaa katsojan ajattelua haastavan teoksen. Kokeilevan kuvanveiston kurssilla sinulla on mahdollisuus yhdessä etsiä ja löytää vaihtoehtoisia tapoja tulkita ja toteuttaa omia kuvallisia näkemyksiäsi uusin veistoksellisin keinoin. Työskentelyn perusmateriaalina käytämme selluvillaa eli paperimassaa, johon liitämme muita materiaaleja. Kurssin aluksi tutustumme muutamiin eri vaihtoehtoihin ja luonnostelemme, ideoimme rakentaen niistä omat tavoitteemme. Tule mukaan jättämään kolmiulotteinen jälki aikamme kulkuun. Mukaan on hyvä tuoda suihkepullo, veitsi ja muovikassi. Paperisavi maksetaan erikseen. Opettajana on kuvataiteilija Johannes Hänninen. Kurssivastaavana on NN • Hinta jäsenille 120€ (ei-jäsenet 150€). • Sitova ilmoittautuminen viimeistään 28.2.2023. • Maksa kurssimaksu viimeistään 7.3.2023, viite 23061.


Tulevat istunnot

bottom of page