Tämä kurssi on täynnä.

3. SYVENTÄVÄ AKVARELLIKURSSI PÄIVÄLLÄ I

Kurssi edellyttää akvarellimaalauksen perustietojen hallintaa.

  • Alkaa 1. syysk.
  • 96€, ei-jäsen120€

Kurssin sisältö

Kurssi edellyttää akvarellimaalauksen perustietojen hallintaa. torstaisin 8 kertaa 1.9.–20.10.2022 klo 11–14 Kurssin pituus 24 tuntia. Kurssi edellyttää akvarellimaalauksen pohjatietoja ja hallintaa. Kurssin tavoitteena on monipuolisten tehtävien puitteissa kunkin osallistujan oman akvarelli-ilmaisun kehittäminen. Kurssilla kerrataan syventyneesti akvarellin rikkaita maalausmenetelmiä ja etsitään uusia, korostetaan värisävyjen tietopohjaista tunnistamista ja paperi/pohjavalinnan merkitystä. Ilmaisullisiin kokeiluihin kannustetaan akvarellin perinteisiä mahdollisuuksia kunnioittaen. Väriä, muotoa, määriä ja niiden suhteita pohdittaessa kohdataan aina nauttien akvarellimaalauksen oikullisuus ja vaikeus! Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen. Kurssivastaavana Ritva Kajala, kajalapro@gmail.com tai 040 549 5000. • Hinta jäsenille 96 € (ei-jäsenet 120 €). • Sitova ilmoittautuminen viimeistään 18.8.2022. • Maksa kurssimaksu viimeistään 25.8.2022, viite 21377.


Tulevat istunnot