Syksyn 2019 pitkät kurssit

PLEKSIMAALAUSKURSSI Puolin ja Toisin!
Sopii myös vasta-alkajille.
maanantaisin 7 kertaa 3.9.–14.10.2019 klo 18–21
Huom. Ensimmäinen kerta on tiistaina 3.9.19.
Kurssin pituus 21 tuntia.

Kiehtovaa pleksimaalausta öljyvärein. Tule mukaan oppimaan uutta maalaamisesta. Kerroksellista, värikästä tunnelmaa. Lumoudu kiilloista, väreistä ja heijastuksista. Ekspressiivistä maalaamista, rauhallisia väripintoja, maalien liukumia, värien hehkua, viivojen herkkyyttä, kerrosmaalausta pleksipohjille. Kurssilla tehdään yksi oma valmis teos ja muutama harjoituspohja, voit edetä rauhassa omaan tahtiin.
Uusia maalareita kaivataan konkareiden joukkoon, opit nopeasti tekniikkaa, kun näet aiemmin asiaan innostuneiden maalareiden teoksia!

Monien mahdollisuuksien pohja odottaa maalaajaansa. Mukaan perusöljyvärit ja keinokuitusiveltimet. Pohjat tilataan yhdessä kurssin alussa.

Opettajana on kuvataiteilija Elina Ruohonen.
Kurssivastaavana Sirpa Erkinharju, serkinharju@pp.inet.fi tai 040 556 7779.

• Hinta jäsenille 75 € (ei-jäsenet 115 €).
• Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 20.8.2019.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 27.8.2019. Käytä viitteenä numeroa 1627.

VÄRIPUUPIIRROS YHDISTETTYNÄ MONOTYPIAAN
Sopii myös vasta-alkajille.
torstaisin 7 kertaa 5.9.–17.10.2019 klo 18–21
Kurssin pituus 21 tuntia.

Kurssin tarkoituksena on tutkia puupiirrostekniikan ja monotypiatekniikan yhdistämistä samaan kuvaan. Etsitään keinoja, miten niiden erilaiset ominaisuudet saisi istumaan luontevasti yhteen rikastamaan kokonaisuutta: puupiirroksen tiukka ja ryhdikäs kaiverrusjälki rinnastettuna monotypian pehmeämpään maalauksellisuuteen. Puupiirros tehdään joko koivuvanerille tai vaahto-PVC-laatalle, monotypia tehdään offset-pellille. On mahdollista tehdä useita keskenään erilaisia värikokeiluja. Vedokset ovat kaikki uniikkeja.
Kurssilla voi halutessaan pitäytyä pelkässä väripuupiirroksessa. Monivärinen puupiirros toteutetaan yhden laatan periaatteella: kuva syntyy laatan kaivertamisen ja vedostamisen vuorottelun myötä. Laattamateriaali voi olla koivuvaneria tai pehmeää vaahto-PVC-levyä, jos kädet eivät oikein kestä kovan puun kaivertamista. Laatta vedostetaan joko käsin hankaamalla tai sitten prässillä. Puupiirrostekniikka taipuu jokaisen käsialalle omansalaiseksi: jälki voi olla herkkää tai ronskia, suurpiirteistä tai pikkutarkan esittävää, ekspressiivisen maalauksellista tai tiukan graafista.
Puupiirrosopetuksen ohessa puhutaan kuvan tekemisen perusteista: sommittelusta, väreistä, sisällön ja muodon suhteesta, tilallisuudesta jne. Kurssille voivat tulla kaikentasoiset tekijät, vasta-alkajista kauan harrastaneisiin. Tämä tekniikka sopii niin harkitun suunnitelmalliselle kuin impulsiivisen kokeilevalle kuvantekijätyypille. Puupiirros yllättää, aina.

Opettajana on kuvataiteilija Teija Lehto.
Kurssivastaava Virpi Tuominen, virpi.tuominen@gmail.com tai 050 482 1104.

• Hinta jäsenille 80 € (ei-jäsenet 120 €)
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 22.8.2019.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 29.8.2019. Käytä viitteenä numeroa 1630.

PIIRUSTUSKURSSI ALASTONMALLI
Sopii myös vasta-alkajille.
tiistaisin 7 kertaa 10.9.–22.10.2019 klo 18–21
Kurssin pituus 21 tuntia.

Opiskelemme anatomiaa, asentoa ja muotoa valon ja varjon avulla käyttämällä viivaa ja valööripintoja. Harjoitamme silmän ja käden yhteistyötä. Piirrämme hiilellä, liidulla, tussilla yms. Paperia saa käytön mukaan ostaa kurssilta. Piirustuskurssilla on pääpaino alastonmallipiirustuksella (5 iltaa ja kaksi tuntia illassa) ja kahtena kertana on muoto-kuva, materiaalien kuvaamista, sommittelua yms. Lopuksi arvioimme teoksia.

Opettajana on kuvataiteilija Martin Ahlström.
Kurssivastaavana Ulla Virvanne, virvanne.ulla@gmail.com tai 045 854 0433.

• Hinta jäsenille 70 € (ei-jäsenet 110 €). Mallin palkkiot maksetaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla Ullalle.
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 27.8.2019.
• Maksa kurssimaksu 3.9.2019. Käytä viitteenä numeroa 1643.

ABSTRAKTIA! I (ilta)
Sopii myös vasta-alkajille.
keskiviikkoisin 10 kertaa 11.9.–13.11.2019 klo 18–21
Kurssin pituus 30 tuntia.

Suositusta kurssista on muodostunut vuosikymmenten varrella eräänlainen kuvaa ja kuvattomuutta pohtiva, monien erilaisten ilmaisutekniikoiden peruskurssi. Kun pyrkimys on kohti ei-esittävyyttä, abstraktia muotokieltä ja kun silmin nähtävä kohde puuttuu, huomion kohde on keskittyneesti värissä, muodossa, sommittelussa, materiaalissa ja menetelmissä. Kurssin yksi olennainen päätavoite on, että ymmärrys visuaalisten elementtien keskinäisestä vuorovaikutuksesta ja suhteellisuuden merkityksestä lisääntyy.

Kurssilla näyttäytyvät perinteiset ja uusista uusimmat tekotavat ja nii-den myötä tehdään loputtomasti ilmaisullisia löytöjä ja opitaan kokeilu-jen ja ihmettelyn kautta uutta. Kurssin takuuvarmaa antia on, että kyky katsoa ja nähdä lisääntyy! Ja tieto. Ja rohkeus.

Kaksi kurssikertaa käytetään yhteisiin väli- ja loppukatselmuksiin, pohdiskeleviin tietoiskuihin, joille kerätään vapaaehtoisten tehtävien tulokset.

Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen.
Kurssivastaavana Sirkka Virolainen, sirkka.l.virolainen@gmail.com tai 050 379 2480.

• Hinta jäsenille 100 € (ei-jäsenet 140 €).
• Sitova ilmoittautuminen 28.8.2019.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 4.9.2019. Käytä viitteenä numeroa 1656.

SYVENTÄVÄ AKVARELLIKURSSI PÄIVÄLLÄ
Kurssi edellyttää akvarellimaalauksen perustietojen hallintaa.
torstaisin 10 kertaa 12.9–14.11.2019 klo 11–14
Kurssin pituus 30 tuntia.

Kurssin tavoitteena on monipuolisten tehtävien puitteissa kunkin osallistujan oman akvarelli-ilmaisun kehittäminen. Kurssilla kerrataan akvarellin rikkaita maalausmenetelmiä ja etsitään uusia, korostetaan värisävyjen tunnistamista ja paperi/pohjavalinnan merkitystä. Ilmaisullisiin kokeiluihin kannustetaan! Väriä, muotoa, määriä ja niiden suhteita pohdittaessa kohdataan samalla nauttien akvarellimaalauksen oikullisuus ja vaikeus!

Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen.
Kurssivastaavana Elina Uusalo, elina.uusalo@gmail.com tai 040 704 8242.

• Hinta jäsenille 100 € (ei-jäsenet 140 €).
• Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 29.8.2019.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 5.9.2019. Käytä viitteenä nume-roa 1669.

ABSTRAKTIA! II (päivä)
Sopii myös vasta-alkajille.
keskiviikkoisin 10 kertaa 18.9.–20.11.2019 klo 11–14
Kurssin pituus 30 tuntia.

Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen.
Kurssivastaavana Maya Kopra, maya.kopra@gmail.com tai 044 373 7004.

• Hinta jäsenille 100 € (ei-jäsenet 140 €).
• Sitova ilmoittautuminen 4.9.2019.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 11.9.2019. Käytä viitteenä numeroa 1672.

AKVARELLIKURSSI KUVAN MUODONMUUTOS
torstaisin 7 kertaa 24.10–5.12.2019 klo 18–21
Kurssin pituus 21 tuntia.

Kurssin aikana kehitämme sekä jo ennestään tuttuja että myös uusia akvarellitekniikoita. Teemanamme on taidehistoriallinen matka realistisesta esittävästä ilmaisusta impressionismin, kubismin ja ekspressionismin, ehkä myös surrealismin kautta abstraktiin ilmaisuun. Jokainen kurssilainen voi kurssin alussa valita itselleen kiinnostavan aiheen joko valokuvan tai luonnoksen muodossa tämän matkan aikana muunneltavaksi.

Näitä ”ismejä” ei tarvitse kenenkään ottaa liian vakavasti, ne antavat, paitsi taidehistoriallisesti kiinnostavaa sisältöä kurssille, myös antoisaa pohjaa akvarellitekniikoille ja leikeille, joissa sama maalausaihe saa kokea muodonmuutoksen.

Opettajana on kuvataiteilija Aino Kivisaari.
Kurssivastaavana Maarit Kaipiainen, maarit.kaipiainen@pp.inet.fi tai 050 565 8868.

• Hinta jäsenille 70 € (ei-jäsenet 110 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 10.10.2019.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 17.10.2019. Käytä viitteenä numeroa 1685.

MAALAUSKURSSI TEMPERALLA, ÖLJYLLÄ TAI AKRYYLILLÄ
Sopii myös vasta-alkajille.
maanantaisin 7 kertaa 28.10.–9.12.2019 klo 18–21
Kurssin pituus 21 tuntia.

Maalataan omia aiheita, omilla väreillä. Tutustutaan tekniikkoihin ja materiaaleihin. Puhutaan sommittelusta, väreistä, kontrasteista, perspektiivistä yms. työskentelyn lomassa. Arvioidaan yhdessä aikaansaannoksiamme.

Opettajana on kuvataiteilija Martin Ahlström.
Kurssivastaavana Ulla Joutsamo, ullajout@dnainternet.net tai 050 511 1489.

• Hinta jäsenille 70 € (ei-jäsenet 110 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 14.10.2019.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 21.10.2019. Käytä viitteenä numeroa 1698.

METALLIGRAFIIKAN JATKOKURSSI
Kurssi edellyttää metalligrafiikan perustietojen hallintaa.
tiistaisin 7 kertaa 29.10.–10.12.2019 klo 18–21
Kurssin pituus 21 tuntia.

Opiskellaan kuivaneula-, viivasyövytys-, akvatinta-, monotypiateknikoita sekä vedostusta. Syövytysaineet, värit, liuottimet ja pesuaineet sisältyvät kurssihintaan. Kuparipeltiä ja syväpainopaperia saa ostaa käytön mukaan kurssilta.

Opettajana on kuvataiteilija Martin Ahlström.
Kurssivastaavana Ulpu Kavanti, ulpu.kavanti@netti.fi tai
050 350 1598.
• Hinta jäsenille 75 € (ei-jäsenet 115 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 15.10.2019.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 22.10.2019. Käytä viitteenä nu-meroa 1708.

TILAVAIKUTELMAN LUOMINEN MAISEMAAN
Sopii myös vasta-alkajille.
maanantaisin 6 kertaa 4.11.–18.11.2019 klo 11–15 ja 25.11.–9.12.2019 klo 11–14
Kurssin pituus 21 tuntia.

Kurssilla keskitytään maisemamaalaukseen, on se sitten kaupunkimaisema vai luontoa. Perehdytään erityisesti tilan ja syvyysvaikutelman luomiseen eri keinoin. Voit käyttää apunasi inspiraation lähteenä valokuvia, muttei tarvitse seurata niitä tarkasti. Maalausmateriaalisi voivat olla öljyvärejä, myös pastellit, akvarellit tai akryyli käy. Pääasiassa keskitytään tilan luomiseen värien avulla, mutta jos halutaan, voidaan käydä läpi lyhyesti läpi myös perspektiiviopin pääsääntöjä.

Opettajana on kuvataiteilija Tiina Vainio.
Kurssivastaavana Maya Kopra, maya.kopra@gmail.com tai 044 373 7004.

• Hinta jäsenille 70 € (ei-jäsenet 110 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 21.10.2019.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 28.10.2019. Käytä viitteenä numeroa 1711.

SOKERITÄRKKÄYS- JA KIERRÄTYSMATERIAALIKURSSI
keskiviikkoisin 4 kertaa 20.11.–11.12.2019 klo 18–21
Kurssin pituus 12 tuntia.

Uusi elämä vanhoille vauvantöppösille, muodista menneille koruille, isoäidin virkkaamille lakanapitseille tai vaikka erivärisille sähköjohdoille. Kurssilla opitaan tekemään tekstiiliteoksia sokeritärkkitekniikalla ja kokeillaan miten erilaiset kierrätysmateriaalit taipuvat taiteen tekemiseen. Vierailemme myös kurssin vetäjän seinän takana sijaitsevalla työhuoneella hakemassa inspiraatiota.

Opettajana on kuvataiteilija Minna Maija Lappalainen.
Kurssivastaavana Kaarina Söderström, kaasode@gmail.com tai 040 511 5692.

• Hinta jäsenille 45 € (ei-jäsenet 85 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 6.11.2019.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 13.11.2019. Käytä viitteenä numeroa 1724.