Syksyn 2020 pitkät kurssit

VÄRIPUUPIIRROS YHDISTETTYNÄ MONOTYPIAAN
Sopii myös vasta-alkajille.
torstaisin 7 kertaa 3.9.–15.10.2020 klo 18–21
Kurssin pituus 21 tuntia.

Kurssin tarkoituksena on tutkia puupiirrostekniikan ja monotypiatekniikan yhdistämistä samaan kuvaan. Etsitään keinoja miten niiden erilaiset ominaisuudet saisi istumaan luontevasti yhteen rikastamaan kokonaisuutta: puupiirroksen tiukka ja ryhdikäs kaiverrusjälki rinnastettuna monotypian pehmeämpään maalauksellisuuteen. Puupiirros tehdään joko koivuvanerille tai vaahto-PVC-laatalle, monotypia tehdään offset-pellille. On mahdollista tehdä useita keskenään erilaisia värikokeiluja. Vedokset ovat kaikki uniikkeja.

Kurssilla voi halutessaan pitäytyä pelkässä väripuupiirroksessa. Monivärinen puupiirros toteutetaan yhden laatan periaatteella: kuva syntyy laatan kaivertamisen ja vedostamisen vuorottelun myötä. Laattamateriaali voi olla koivuvaneria tai pehmeää vaahto-PVC-levyä, jos kädet eivät oikein kestä kovan puun kaivertamista. Laatta vedostetaan joko käsin hankaamalla tai sitten prässillä. Puupiirrostekniikka taipuu jokaisen käsialalle omansalaiseksi: jälki voi olla herkkää tai ronskia, suurpiirteistä tai pikkutarkan esittävää, ekspressiivisen maalauksellista tai tiukan graafista.

Puupiirrosopetuksen ohessa puhutaan kuvan tekemisen perusteista: sommittelusta, väreistä, sisällön ja muodon suhteesta, tilallisuudesta jne. Kurssille voivat tulla kaikentasoiset tekijät, vasta-alkajista kauan harrastaneisiin. Tämä tekniikka sopii niin harkitun suunnitelmalliselle kuin impulsiivisen kokeilevalle kuvantekijätyypille. Puupiirros yllättää, aina.

Opettajana on kuvataiteilija Teija Lehto.
Kurssivastaava Virpi Tuominen, virpi.tuominen@gmail.com tai 050 482 1104.

• Hinta jäsenille 90 € (ei-jäsenet 130 €)
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 20.8.2020.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 27.8.2020. Käytä viitteenä numeroa 18005.

KLASSINEN ASETELMAMAALAUS
Sopii myös vasta-alkajille.
maanantaisin 6 kertaa 7.9, 14.9., 28.9.2020 klo 11–15 ja
5.10., 12.10., 19.10. klo 11–14
Ma 21.9. ei ole kurssia.
Kurssin pituus 21 tuntia.

Keskitymme tutkimaan rakentamiamme asetelmia. Syvennymme löytämään valot, varjot ja heijastumat erilaisilta pinnoilta. Saamme työhömme asetelmassa olevien materiaalien tunnun, oikeat värit ja muodot.

Välineinä voit käyttää öljyvärejä. Myös muut välineet, (akryyli, akvarelli, liidut, kynät) mahdollisia.

Opettajana on kuvataiteilija Tiina Vainio.
Kurssivastaavana Maya Kopra, maya.kopra@gmail.com tai 044 373 7004.

• Hinta jäsenille 80 € (ei-jäsenet 120 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 24.8.2020.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 31.8.2020. Käytä viitteenä numeroa 18018.

PIIRUSTUSKURSSI ALASTONMALLI
Sopii myös vasta-alkajille.
tiistaisin 7 kertaa 8.9.–20.10.2020 klo 18–21
Kurssin pituus 21 tuntia.

Opiskelemme anatomiaa, asentoa ja muotoa valon ja varjon avulla käyttämällä viivaa ja valööripintoja. Harjoitamme silmän ja käden yhteistyötä. Piirrämme hiilellä, liidulla, tussilla yms. Paperia saa käytön mukaan ostaa kurssilta. Lopuksi arvioimme teoksia.

Opettajana on kuvataiteilija Martin Ahlström.
Kurssivastaavana Ulla Virvanne, virvanne.ulla@gmail.com tai 045 854 0433.

• Hinta jäsenille 80 € (ei-jäsenet 120 €). Mallin palkkiot maksetaan
ensimmäisellä kokoontumiskerralla Ullalle.
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 25.8.2020.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 1.8.2020. Käytä viitteenä numeroa 18021.

ABSTRAKTIA! I (ilta)
Sopii myös vasta-alkajille.
keskiviikkoisin 10 kertaa 9.9.–11.11.2020 klo 18–21
Kurssin pituus 30 tuntia.

Suositusta kurssista on muodostunut vuosikymmenten varrella eräänlainen kuvaa ja kuvattomuutta pohtiva, monien erilaisten ilmaisutekniikoiden peruskurssi. Kun pyrkimys on kohti ei-esittävyyttä, abstraktia muotokieltä ja kun silmin nähtävä kohde puuttuu, huomion kohde on keskittyneesti värissä, muodossa, sommittelussa, materiaalissa ja menetelmissä. Kurssin yksi olennainen päätavoite on, että ymmärrys visuaalisten elementtien keskinäisestä vuorovaikutuksesta ja suhteellisuuden merkityksestä lisääntyy.

Kurssilla näyttäytyvät perinteiset ja uusista uusimmat tekotavat ja niiden myötä tehdään loputtomasti ilmaisullisia löytöjä ja opitaan kokeilujen ja ihmettelyn kautta uutta. Kurssin takuuvarmaa antia on, että kyky katsoa ja nähdä lisääntyy! Ja tieto. Ja rohkeus.

Kaksi kurssikertaa käytetään yhteisiin väli- ja loppukatselmuksiin, pohdiskeleviin tietoiskuihin, joille kerätään vapaaehtoisten tehtävien tulokset.

Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen.
Kurssivastaavana Sirkka Virolainen, sirkka.l.virolainen@gmail.com tai 050 379 2480.

• Hinta jäsenille 110 € (ei-jäsenet 150 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 26.8.2020.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 2.9.2020. Käytä viitteenä numeroa 18034.

SYVENTÄVÄ AKVARELLIKURSSI PÄIVÄLLÄ
Kurssi edellyttää akvarellimaalauksen perustietojen hallintaa.
torstaisin 10 kertaa 10.9–12.11.2020 klo 11–14
Kurssin pituus 30 tuntia.

Kurssin tavoitteena on monipuolisten tehtävien puitteissa kunkin osallistujan oman akvarelli-ilmaisun kehittäminen. Kurssilla kerrataan akvarellin rikkaita maalausmenetelmiä ja etsitään uusia, korostetaan värisävyjen tunnistamista ja paperi/pohjavalinnan merkitystä. Ilmaisullisiin kokeiluihin kannustetaan! Väriä, muotoa, määriä ja niiden suhteita pohdittaessa kohdataan samalla nauttien akvarellimaalauksen oikullisuus ja vaikeus!

Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen.
Kurssivastaavana Elina Uusalo, elina.uusalo@gmail.com tai 040 704 8242.

• Hinta jäsenille 110 € (ei-jäsenet 150 €).
• Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 27.8.2020.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 3.9.2020. Käytä viitteenä numeroa 18047.

ABSTRAKTIA! II (päivä)
Sopii myös vasta-alkajille.
keskiviikkoisin 10 kertaa 16.9.–18.11.2020 klo 11–14
Kurssin pituus 30 tuntia.

Katso kurssikuvaus ABSTRAKTIA! I:n kohdalta.

Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen.
Kurssivastaavana Maya Kopra, maya.kopra@gmail.com tai 044 373 7004.
• Hinta jäsenille 110 € (ei-jäsenet 150 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 2.9.2020.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 9.9.2020. Käytä viitteenä numeroa 18050.

AKVARELLIMAALAUKSEN JATKOKURSSI ”Hiljainen kauneus”
torstaisin 7 kertaa 22.10.–3.12.2020 klo 18–21
Kurssin pituus 21 tuntia.

Akvarellimaalauksen monista mahdollisuuksista ja tyylilajeista keskitymme tällä kurssilla pelkistettyyn, yksinkertaiseen ilmaisuun. Tutkimme akvarellitekniikoita, jotka soveltuvat juuri tällaiseen maalaustyyliin. Ns. ismeistä nostamme esiin japonismin, jonka yksinkertaisuuden estetiikka vaikutti voimakkaasti suomalaiseen kuvataiteeseen ja taideteollisuuteen 1900 –luvun alkupuolella. Kurssin aikana kertaamme myös ns. kiinalaista sivellintekniikkaa.

Kurssin vetäjä Aino Kivisaari on viime syksyn aikana osallistunut kolmeen tämän alan täydennyskurssiin Tukholman Itä-Aasian museolla.

Opettajana on kuvataiteilija Aino Kivisaari.
Kurssivastaavana Maarit Kaipiainen, maarit.kaipiainen@pp.inet.fi tai 050 565 8868.

• Hinta jäsenille 80 € (ei-jäsenet 120 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 8.10.2020.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 15.10.2020. Käytä viitteenä numeroa 18063.

MAALAUSKURSSI TEMPERALLA, ÖLJYLLÄ TAI AKRYYLILLÄ
Sopii myös vasta-alkajille.
maanantaisin 7 kertaa 26.10.–7.12.2020 klo 18–21
Kurssin pituus 21 tuntia.

Maalataan omia aiheita, omilla väreillä. Tutustutaan tekniikkoihin ja materiaaleihin. Puhutaan sommittelusta, väreistä, kontrasteista, perspektiivistä yms. työskentelyn lomassa. Arvioidaan yhdessä aikaansaannoksiamme.

Opettajana on kuvataiteilija Martin Ahlström.
Kurssivastaavana Ulla Joutsamo, ullajout@dnainternet.net tai 050 511 1489.
• Hinta jäsenille 80 € (ei-jäsenet 120 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 12.10.2020.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 19.10.2020. Käytä viitteenä numeroa 18076.

METALLIGRAFIIKAN JATKOKURSSI
Kurssi edellyttää metalligrafiikan perustietojen hallintaa.
tiistaisin 7 kertaa 27.10.–8.12.2020 klo 18–21
Kurssin pituus 21 tuntia.

Opiskellaan kuivaneula-, viivasyövytys-, akvatinta-, monotypiateknikoita sekä vedostusta. Syövytysaineet, värit, liuottimet ja pesuaineet sisältyvät kurssihintaan. Kuparipeltiä ja syväpainopaperia saa ostaa käytön mukaan kurssilta.

Opettajana on kuvataiteilija Martin Ahlström.
Kurssivastaavana Ulpu Kavanti, ulpu.kavanti@netti.fi tai 050 350 1598.

• Hinta jäsenille 85 € (ei-jäsenet 125 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 13.10.2020.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 20.10.2020. Käytä viitteenä numeroa 18089.