Kevään 2021 pitkät kurssit

Kurssille otetaan vain 9 osallistujaa!
Voimassa niin kauan, kun Turussa on koronan vuoksi 10 hengen kokoontumisrajoitus.

METALLIGRAFIIKAN JATKOKURSSI
Kurssi edellyttää metalligrafiikan perustietojen hallintaa.
tiistaisin 7 kertaa 12.1.–23.2.2021 klo 18–21
Kurssin pituus 21 tuntia.

Opiskellaan kuivaneula-, viivasyövytys-, akvatinta-, monotypiateknikoita sekä vedostusta. Syövytysaineet, värit, liuottimet ja pesuaineet sisältyvät kurssihintaan. Kuparipeltiä ja syväpainopaperia saa ostaa käytön mukaan kurssilta.

Opettajana on kuvataiteilija Martin Ahlström.
Kurssivastaavana Ulpu Kavanti, ulpu.kavanti@netti.fi tai 050 350 1598.

• Hinta jäsenille 85 € (ei-jäsenet 125 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 29.12.2020.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 5.1.2021, viite 20226.

VÄRIPUUPIIRROS YHDISTETTYNÄ MONOTYPIAAN
Sopii myös vasta-alkajille.
torstaisin 10 kertaa 14.1.–18.3.2021 klo 18–21
Kurssin pituus 30 tuntia.

Kurssin tarkoituksena on tutkia puupiirrostekniikan ja monotypiatekniikan yhdistämistä samaan kuvaan. Etsitään keinoja, miten niiden erilaiset ominaisuudet saisi istumaan luontevasti yhteen rikastamaan kokonaisuutta: puupiirroksen tiukka ja ryhdikäs kaiverrusjälki rinnastettuna monotypian pehmeämpään maalauksellisuuteen. Puupiirros tehdään joko koivuvanerille tai vaahto-PVC-laatalle, monotypia tehdään offset-pellille. On mahdollista tehdä useita keskenään erilaisia värikokeiluja. Vedokset ovat kaikki uniikkeja.

Kurssilla voi halutessaan pitäytyä pelkässä väripuupiirroksessa. Monivärinen puupiirros toteutetaan yhden laatan periaatteella: kuva syntyy laatan kaivertamisen ja vedostamisen vuorottelun myötä. Laattamateriaali voi olla koivuvaneria tai pehmeää vaahto-PVC-levyä, jos kädet eivät oikein kestä kovan puun kaivertamista. Laatta vedostetaan joko käsin hankaamalla tai sitten prässillä. Puupiirrostekniikka taipuu jokaisen käsialalle omansalaiseksi: jälki voi olla herkkää tai ronskia, suurpiirteistä tai pikkutarkan esittävää, ekspressiivisen maalauksellista tai tiukan graafista.

Puupiirrosopetuksen ohessa puhutaan kuvan tekemisen perusteista: sommittelusta, väreistä, sisällön ja muodon suhteesta, tilallisuudesta jne. Kurssille voivat tulla kaiken tasoiset tekijät, vasta-alkajista kauan harrastaneisiin. Tämä tekniikka sopii niin harkitun suunnitelmalliselle kuin impulsiivisen kokeilevalle kuvantekijätyypille. Puupiirros yllättää, aina.

Opettajana on kuvataiteilija Teija Lehto.
Kurssivastaavana Kaarina Söderström, kaasode@gmail.com tai 040 511 5692.

Kurssimaksun lisäksi kurssilaiset jakavat keskenään kurssilla tarvittavien värien kustannukset. Värikustannukset maksetaan kurssivastaavalle ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Esimerkki: jos kurssilaisia on 10, värikustannus on 26 €/hlö.

• Hinta jäsenille 120 € (ei-jäsenet 160 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 31.12.2020.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 7.1.2021, viite 20239.

SYVENTÄVÄ AKVARELLIKURSSI PÄIVÄLLÄ
Kurssi edellyttää akvarellimaalauksen perustietojen hallintaa.
torstaisin 10 kertaa 25.2–6.5.2021 klo 11–14
Kurssin pituus 30 tuntia.

Kurssilla kannustetaan monipuolisten tehtävien puitteissa jokaista osallistujaa tämän omassa akvarelli-ilmaisussa. Akvarellin rikkaita maalausmenetelmiä kerrataan samalla uusia etsien. Värisävyjen tunnistamista ja paperi-/pohjavalinnan merkitystä korostetaan. Ilmaisullisiin kokeiluihin kannustetaan! Väriä, muotoa ja niiden määrällisiä ja sommittelullisia suhteita pohdittaessa kohdataan samalla nauttien akvarellimaalauksen jumalainen oikullisuus ja vaikeus!
Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen.
Kurssivastaavana Elina Uusalo, elina.uusalo@gmail.com tai 040 704 8242.

• Hinta jäsenille 110 € (ei-jäsenet 150 €).
• Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 11.2.2021.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 18.2.2021, viite 20242.

ABSTRAKTIA! I (ilta)
Sopii myös vasta-alkajille.
keskiviikkoisin 10 kertaa 3.3.–5.5.2021 klo 18–21
Kurssin pituus 30 tuntia.

Suositusta kurssista on muodostunut vuosikymmenten varrella eräänlainen kuvaa ja kuvattomuutta pohtiva, monien erilaisten ilmaisutekniikoiden peruskurssi. Kun pyrkimys on kohti ei-esittävyyttä, abstraktia muotokieltä ja kun havainnoitava objekti puuttuu, huomio on keskittyneesti värissä, muodossa, sommittelussa, materiaalissa ja menetelmissä. Kurssin yksi päätavoitteista on, että ymmärrys visuaalisten elementtien keskinäisestä vuorovaikutuksesta ja suhteellisuuden merkityksestä lisääntyy.
Kurssilla näyttäytyvät perinteiset ja uusista uusimmat tekotavat ja niiden myötä tehdään loputtomasti ilmaisullisia löytöjä ja opitaan kokeilujen ja ihmettelyn kautta uutta. Kurssin takuuvarmaa antia on, että kyky katsoa ja nähdä lisääntyy! Ja tieto lisääntyy. Ja rohkeus.
Kaksi kurssikertaa käytetään yhteisiin väli- ja loppukatselmuksiin, pohdiskeleviin tietoiskuihin, joille kerätään vapaaehtoisten tehtävien tulokset.

Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen.
Kurssivastaavana Sirkka Virolainen, sirkka.l.virolainen@gmail.com tai 050 379 2480.

• Hinta jäsenille 110 € (ei-jäsenet 150 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 18.2.2021.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 25.2.2021, viite 20255.

ABSTRAKTIA! II (päivä)
Sopii myös vasta-alkajille.
keskiviikkoisin 10 kertaa 3.3.–5.5.2021 klo 11–14
Kurssin pituus 30 tuntia.

Katso kurssikuvaus ABSTRAKTIA! I:n kohdalta.

Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen.
Kurssivastaavana Maya Kopra, maya.kopra@gmail.com tai 044 373 7004.

• Hinta jäsenille 110 € (ei-jäsenet 150 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 18.2.2021.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 25.2.2021, viite 20268.

MAALAUSKURSSI KASVU, KUKOISTUS JA KUIHTUMINEN
maanantaisin viisi kertaa 15.3.–29.3.2021 klo 11–15 ja 12.–19.4.2021 klo 11–15.30. Ei kokoontumista 5.4.
Kurssin pituus 21 tuntia.

Kurssin aiheena on kasvit, niin kukat kuin rikkaruohot ja kuivat törröttäjätkin. Kuvaamme kasvien rehevyyttä, kauneutta tai vaikkapa lakastumistakin. Voit tuoda mukanasi omia kasveja malliksi ja opettaja tuo myös kasveja. Kasvien kuvaamisen lisäksi keskitymme valon ja varjon sävyihin ja niiden toisistaan riippuvuuksiin. Tekotapa vapaa, voit käyttää öljyvärejä, akryylejä, akvarellejä tai pastelleja.

Opettajana on kuvataiteilija Tiina Vainio.
Kurssivastaavana Marjatta Risku, marjatta.risku@gmail.com tai 050 355 2146.

• Hinta jäsenille 80 € (ei-jäsenet 120 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 1.3.2021.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 6.3.2021, viite 20271.

MAALAUSKURSSI TEMPERALLA, ÖLJYLLÄ TAI AKRYYLILLÄ
Sopii myös vasta-alkajille.
maanantaisin 7 kertaa 22.3.–10.5.2020 klo 18–21 (ei 5.4.)
Kurssin pituus 21 tuntia.

Maalataan omia aiheita, omilla väreillä. Tutustutaan tekniikkoihin ja materiaaleihin. Puhutaan sommittelusta, väreistä, kontrasteista, perspektiivistä yms. työskentelyn lomassa. Arvioidaan yhdessä aikaansaannoksiamme.

Opettajana on kuvataiteilija Martin Ahlström.
Kurssivastaavana Ulla Joutsamo, ullajout@dnainternet.net tai 050 511 1489.

• Hinta jäsenille 80 € (ei-jäsenet 120 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 8.3.2021.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 15.3.2021, viite 20284.

PIIRUSTUSKURSSI ALASTONMALLI
Sopii myös vasta-alkajille.
tiistaisin 7 kertaa 30.3.–11.5.2021 klo 18–21
Kurssin pituus 21 tuntia.

Opiskelemme anatomiaa, asentoa ja muotoa valon ja varjon avulla käyttämällä viivaa ja valööripintoja. Harjoitamme silmän ja käden yhteistyötä. Piirrämme hiilellä, liidulla, tussilla yms. Paperia saa käytön mukaan ostaa kurssilta. Lopuksi arvioimme teoksia.

Opettajana on kuvataiteilija Martin Ahlström.
Kurssivastaavana Ulla Virvanne, virvanne.ulla@gmail.com tai 045 854 0433.

• Hinta jäsenille 80 € (ei-jäsenet 120 €). Mallin palkkiot maksetaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla Ullalle.
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 16.3.2021.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 23.3.2021, viite 20297.