KILPAILUSÄÄNNÖT

Turun Sunnuntaimaalarit ry:n logon suunnittelukilpailu

Kilpailuohjelma ja kilpailukutsu 

1 Suunnittelukilpailun tavoite

Turun Sunnuntaimaalarit ry:n logokilpailun tavoitteena on saada yhdistykselle selkeästi erottuva tunnuskuvio eli arkikielellä logo. Tunnuskuviota voidaan käyttää sekä painotuotteissa että sähköisessä tiedonvälityksessä. Ks. tarkemmin kohdassa 4.2, logon käyttötarkoitukset.

2 Kilpailukutsu

2.1 Kilpailun järjestäjä

Kilpailun järjestää Turun Sunnuntaimaalarit ry.

2.2 Osallistumisoikeus

Suunnittelukilpailun osallistumisoikeus on järjestävän yhdistyksen jäsenillä, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun vuonna 2020, jotka hallitus on hyväksynyt jäseniksi vuonna 2021 tai jotka ovat kunniajäseniä. Palkintolautakunnan jäsenet ja asiantuntijat eivätkä heidän perheenjäsenensä saa osallistua kilpailuun.

2.3 Palkinnot

Kilpailussa jaetaan palkintoina kolme lahjakorttia taidetarvikeliikkeeseen: ensimmäinen palkinto on 100 €, toinen palkinto on 50 € ja kolmas palkinto on 30 €. Ensimmäisen palkinnon saaja voi vaihtoehtoisesti valita yhden kurssin ilman kurssimaksua Sunnuntaimaalareiden kurssitarjonnasta. Palkintolautakunnalla on oikeus jakaa palkinnot myös toisin, esim. myöntämällä kolme samansuuruista palkintoa ilman arvojärjestystä.

2.4 Palkintolautakunta

Kilpailun järjestäjä on nimennyt palkintolautakuntaan seuraavat jäsenet: Kirsi Pohjalainen, Monica Rintamäki, Päivi Kinnari-Kilicarslan, Kirsti Teittinen-Laine, Martin Ahlström ja Veli-Martti Perälä. Pohjalainen, Rintamäki, Kinnari-Kilicarslan ja Teittinen-Laine edustavat Sunnuntaimaalareita, Ahlström on yhdistyksen kurssien taiteilijaopettaja ja Perälä on suunnittelun ammattilainen. Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimii Kirsi Pohjalainen. Kilpailusihteerinä toimii Maarit Kaipiainen.

Palkintolautakunta voi käyttää apunaan asiantuntijoita. Palkintolautakunta on päätösvaltainen, kun enemmistö lautakunnasta on paikalla. Mikäli kilpailun ratkaisusta äänestetään, äänestys ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

2.5 Kilpailuohjelman säännöt ja kilpailuohjelman hyväksyminen

Kilpailun järjestäjä ja palkintolautakunta ovat hyväksyneet tämän kilpailuohjelman 8.2.2021.

2.6 Kilpailuaika ja ehdotusten sisäänjättö

Kilpailuohjelma on maksuton. Kilpailukutsu ja ohjelma julkaistaan Turun Sunnuntaimaalarien verkkosivuilla 11.2.2021. Kilpailuehdotukset on toimitettava osoitteeseen Turun Sunnuntaimaalarit ry, Raunistulantie 25, laituri 6, 20300 Turku, 31.3.2021 klo 16.00 mennessä (yhdistyksen postilaatikko on ala-aulassa oikealla). Järjestäjä suosittelee, että ehdotukset tuodaan laatikkoon eikä lähetetä Postin kautta. Lähetys on merkittävä ”Logokilpailu”. Kilpailu käydään nimimerkein, joten lähetyksen päälle ei pidä merkitä ehdotuksen laatijan nimeä tai muuta tunnistetta.

3 Kilpailutekniset tiedot

3.1 Ohjelma-asiakirja 

Kilpailun ohjelma-asiakirja on tämä yhdistyksen verkkosivuilla julkaistu kilpailukutsu.

3.2 Kilpailua koskevat kysymykset 

Kilpailijat voivat pyytää ohjelmaa koskevia lisätietoja. Kilpailua koskevat kysymykset tulee osoittaa palkintolautakunnalle ja lähettää ne sähköpostitse viimeistään 23.2.2021 klo 16 osoitteeseen kilpailusihteeri@turunsunnuntaimaalarit.net . Kysymykset ja vastaukset julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla 3.3.2021.

3.3 Kilpailun ratkaiseminen, tulosten julkistaminen ja näytteillepano 

Järjestäjän tavoitteena on ratkaista kilpailun tulos viimeistään viikolla 17. Palkintoluokan ehdotuksista (3–5 ehdotusta) laaditaan kirjallinen arvostelu. Julkistamistilaisuus pidetään viikolla 18. Palkituille ilmoitetaan tilaisuudesta etukäteen. Kilpailupöytäkirja on saatavilla järjestäjän verkkosivuilla julkistamistilaisuuden jälkeen. Palkitut ehdotukset esitellään yhdistyksen verkkosivuilla.

3.4 Kilpailuehdotusten käyttöoikeus

Kilpailun järjestäjällä on omistusoikeus palkittuihin kilpailuehdotuksiin tekijänoikeuden jäädessä ehdotuksen laatijalle. Kilpailuehdotuksia ei postiteta takaisin tekijöille, mutta ehdotukset on mahdollista noutaa kilpailun ratkettua järjestäjän verkkosivuillaan antaman ohjeen mukaisesti.

Turun Sunnuntaimaalarit ry varaa itselleen oikeuden yhdistyksen tunnukseksi valittavan logon työstämiseen edelleen paino- ja julkaisuteknisistä syistä.

4 Kilpailutehtävä

4.1 Kilpailutehtävän tausta

Turun Sunnuntaimaalarien hallitus on päättänyt, että yhdistykselle hankitaan logo jäsenille suunnatulla kilpailulla. Tunnuskuvio eli logo voi sisältää sekä yhdistyksen toiminta-ajatukseen kytkeytyvän kuva- tai kuvioaiheen että yhdistyksen nimen tai sen lyhenteen Suma. Logo voi vaihtoehtoisesti perustua yhdistyksen nimeen tai nimen lyhenteeseen ilman kuva- tai kuvioaihetta.

4.2 Logon käyttötarkoitukset

Logoa on tarkoitus käyttää sekä sähköisessä tiedonvälityksessä että painotuotteissa. Logoa tullaan käyttämään mm. verkkosivuilla, tiedotteissa, mainoksissa, koulutus- ja esittelymateriaaleissa, painotuotteissa ja muissa jäsentuotteissa.

4.3 Arvosteluperusteet

Arvostelussa painotetaan logon tavoiteltujen piirteiden tuoreutta ja kehityskelpoisuutta enemmän kuin ehdotuksen virheettömyyttä. Parhaaksi arvioitujen ehdotusten joukosta palkintolautakunta palkitsee ne ehdotukset, jotka luontevimmin soveltuvat monipuoliseen käyttöön yhdistyksen tunnuskuviona. Huomiota kiinnitetään myös siihen, miten logoa voidaan käyttää sekä mustavalkoisena että värillisenä versiona, miten se soveltuu käytettäväksi painotuotteissa useassa eri koossa sekä miten se soveltuu sähköiseen tiedonvälitykseen.

5 Ehdotuksen laadintaohjeet

5.1 Vaadittavat asiakirjat

Ehdotus tulee esittää A4-kokoisilla paperi- tai kartonkiarkeilla sekä mustavalkoisena että väriversiona. Kutakin ehdotusta kohden saa toimittaa enintään kaksi arkkia. Piirrokset saa laatia joko käsin tai grafiikkaohjelmaa käyttäen. 

5.2 Kilpailusalaisuus

Kilpailu käydään salaisena. Kilpailuehdotuksen jokainen arkki on varustettava nimimerkillä. Ehdotuksen mukana on lähetettävä suljettu, läpinäkymätön kirjekuori, jonka päälle on merkitty nimimerkki. Kuoren sisällä tulee olla seuraavat tiedot: nimimerkki, tekijä(t) (ja avustajat), yhteyshenkilö ja hänen osoitteensa ja puhelinnumeronsa, tekijänoikeuden haltija. Sama kilpailija saa jättää useamman kuin yhden ehdotuksen. Jokainen ehdotus tulee jättää eri nimimerkillä yllä olevan ohjeen mukaan.